Nieuws

afb bankje voorpagina


Stads-Regge terug in Goorse centrum

Eerste stap voor het terugbrengen van de Stads-Regge in het centrum van Goor gezet.

In het gemeentelijke “Kansenboek De Twentse Stoomblekerij” van juni 2020 werd er onder het hoofdstuk “Groene aders” al op gewezen dat met het terugbrengen van de Regge aan de opvang, buffering en opslag van hemelwater binnen de kern Goor een forse impuls voor de klimaatadaptatie kan worden gegeven. Dit sluit nauw aan bij het “Voorontwerp Goor aan de Regge”, welke plan in opdracht van de Stichting Stads-Regge Goor op 8 maart 2017 door een 3-tal Goorse landschapsarchitecten is uitgebracht.

Met de aanleg in september 2021 van een grote duiker onder de verlegde Bunschotenstraat, welk weggedeelte inmiddels tot “Reggeloop” is gedoopt, heeft de gemeente inmiddels ook als eerste fysieke stap laten zien dat het haar ernst is met het plan voor het terugbrengen van de Stads-Regge in het centrum van Goor. Het is de bedoeling dat de Stads-Regge vanaf de Diepenheimseweg en de voormalige haven aan de Waterstraat weer gaat stromen naar de Stoomblekerij om ter hoogte van het sportveldencomplex van VV Twenthe uit te monden in de daar lopende Regge.

Op 8 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente groen licht gegeven voor het masterplan “Op Stoom”, waarin de weer boven de grond te halen Regge prominent staat ingetekend. Door Jan Poortman is een initiatief gestart om de naam Op Stoom te wijzigen in ’n Stoom, omdat dat beter past bij de vanouds in Goor gebezigde benaming. De stichting ondersteunt dat voorstel.

Stichting Stads-Regge Goor heeft zich bij wijze van burgerinitiatief al vele jaren lang hiervoor ingezet en zal de verdere ontwikkelingen op dit gebied dan ook op de voet blijven volgen.

 

 


Mozaiekproject “Reggebankje”

Ook nu het project is afgerond, blijft Stichting Stads-Regge Goor aandacht vragen voor het terugbrengen van de Stads-Regge voor Goor. Dit doet zij door met enige regelmaat in contact te blijven met Gemeente Hof van Twente en door activiteiten te organiseren voor Goorenaren die zich betrokken voelen en willen voelen bij het leefbaar houden van onze stad.

Dit heeft geleid tot een mozaïekproject in samenwerking met de vrijwilligers van Stichting Stadslandbouw Hof van Twente. De basis was een betonnen zitbankje uit het Goorse centrum en hierop werd een ontwerp gemaakt. De Regge, het wapen van Goor en de beroemde goudvissen uit het Groote Gat zijn hierin verwerkt.

Dit creatieve en sociale project vond plaats tussen begin december 2017 en medio maart 2018. Veel mensen hebben hier met plezier aan gewerkt. Ondertussen werden de houten latjes geschuurd en in zwart en wit geverfd. Na het voegen van het mozaïek konden de latjes als zogenaamde pianotoetsen teruggeplaatst worden op het bankje. De finishing touch.
Het bankje is te zien op het Kerkplein bij de Hofkerk, bij verhaalbord 4.

Stichting Stads-Regge Goor 2024