Regge mrt20-1

Stichting Stads-Regge Goor

Op deze website informeren wij u over Stichting Stads-Regge Goor. Deze stichting is voortgekomen uit een burgerinitiatief en onderneemt actie om te bevorderen dat de voormalige en gedempte Stads-Regge terugkomt in Goor. De stichting heeft geen winstoogmerk en wil nadrukkelijk een algemeen nut beogende instelling zijn, gericht op het daadwerkelijk doen terugbrengen van het beloop van de historische Stads-Regge in Goor. Daarbij betrekt ze verschillende maatschappelijke organisaties en actoren in en buiten Goor, die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van deze doelstelling.

In 2016 en 2017 heeft ze een omvangrijk projectplan ten uitvoer gebracht waarmee ze de Goorse Stads-Regge voor Goorenaren zichtbaar heeft gemaakt en getracht heeft de stad interessanter te maken voor haar inwoners en toeristen. Onderdeel van dit projectplan was het realiseren van een wandelroute, waarlangs verhaalborden staan over de historie van Goor op deze specifieke plek.

Nieuwe spoortunnel in wandelroute StadsRegge Goor 2023

In juni ’23 heeft een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis plaatsgevonden over de opheffing van de onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Hof van Twente.
In augustus/september ’23 zal een nieuw pad worden aangelegd tussen het perron van station Goor naar de achterliggende wijk Kevelhammerhoek. Na ingebruikname van dit pad gaat de onbewaakte spoorovergang naast het Medisch Centrum dicht.
Tijdens de periode van 14-17 oktober ’23 wordt de spoortunnel aan het eind van de Heijinksweg gerealiseerd. Twee nieuwe wandelpaden worden naar verwachting in augustus ’23 ter voorbereiding aan de nieuwe situatie aangelegd en later aangesloten op de tunnel.
De tunnelbak enz. wordt in onderdelen gemaakt en ter plekke in elkaar gezet. De overweg gaat van zaterdag 14 tot en met maandag 16 oktober dicht voor het treinverkeer en op dinsdag 17 oktober rijden de treinen weer. Als het hele werkschema definitief is vastgesteld, volgt er een informatieronde van gemeente en ProRail voor de definitieve data. Voor meer informatie wendt u zich tot dhr. J. Meijer van Gemeente Hof van Twente. 

Wandelroute StadsRegge Goor

Wilt u graag weten hoe de StadsRegge door Goor gestroomd heeft? Volgt u dan de 8 km lange wandelroute, die start bij de mozaiekbankjes in het centrum van Goor aan de Grotestraat. De wandelroute is gemarkeerd met blauwe pijltjes met golfjes. Bij het VVV-agentschap (in de winkel van Joos Wonen & Cadeaus aan de Grotestraat 147 in Goor) kunt u een boekje kopen met de routebeschrijving en meer achtergrondinformatie over de Regge en Goor als stad.

Pauzeren langs de wandelroute StadsRegge Goor

Eind 2018 zijn bij 2 plekken op deze wandelroute 3 mozaïeken kubussen geplaatst, waarop wandelaars kunnen uitrusten. Het thema van het mozaïek was natuurlijk "De Regge", die op deze plaatsen gestroomd heeft.
U vindt de kubussen bij verhaalbord 3 en verhaalbord 8.  

Dagblad Tubantia heeft hier aandacht aan besteed, dat resulteerde in een informatieve video. Deze is via deze link te bekijken.

Wandelroute StadsRegge Goor

Op zondagmiddag 29 maart 2020 heeft de TV-zender van Hofstreek TV de video van de theaterproductie De Stem van de Regge vertoond.
Deze theaterproductie is uitgevoerd op vrijdagavond 29 en zaterdagavond 30 september 2017 op het plein voor het Gemeentehuis en De Reggehof. Met veel trots kijken wij nog steeds terug op dit fantastische spektakel, waaraan veel Goorenaren en Goorse bedrijven hebben bijgedragen. 

 

 

Hoofdsponsoren en donateurs

copyrightstadsregge