oudereggebruggoor

Geschiedenis

 

De Regge stroomt van Diepenheim naar Ommen en mondt uit in de Overijsselse Vecht. In de 11-de eeuw ontstond Goor langs het lage water van de Regge. Door de lage waterstand kon de Regge alleen door kleine transportschepen met een platte bodem, de zogenaamde zompen, worden bevaren. 

In de 12-de eeuw lieten broeders de verbindingsbeek de Nieuwe Beek graven tussen de Regge en de Stads-Regge, waardoor de koopwaar in de stad kon worden gebracht. Door deze Stads-Regge kwam er handel en groeide Goor uit tot een stad, dat in 1273 stadsrechten kreeg. De Regge was voor Goor een belangrijke handelsroute.

Door de aanleg van de spoorlijn langs Goor (1865) en het grote Twentekanaal (1938) verslechterde de watertoevoer naar de Regge. Het stilstaande, niet stromende water van de Regge kreeg door de stank een slecht imago. Om deze reden is de Regge eind 20-ste in verval geraakt en overkluisd. 

 

Het belang van de Regge anno nu

 

De Gemeentelijke Structuurvisie 2015 dateert van 2013. Sinds 1998 wordt op gemeenteniveau gesproken over het terugbrengen van de Regge door Goor. Echter, concrete plannen werden nog niet gemaakt en voor een dergelijk project gaat men zeker niet over een nacht ijs. Water terug door Goor, waarom zouden we dat willen? 

Nu, bijna 20 jaar later, zijn er nieuwe inzichten verkregen over het belang van water voor een stad. Schoon oppervlakte en grondwater zijn belangrijke componenten voor een schone, milieuveilige en aantrekkelijke omgeving. Daarnaast werken de gemeente en het waterschap Vechtstromen sinds enkele jaren samen om Goor voor te bereiden op haar rol als klimaat actieve stad. Een klimaat actieve stad is erop voorbereid om de gevolgen van langdurige en overvloedige regenval, maar ook lange perioden van droogte goed aan te kunnen.

Dat maakt het belang van de Regge niet alleen interessant voor de aantrekkelijkheid van Goor maar heeft zij ook inderdaad een functie voor de toekomst te vervullen.

stadsregge2016oud
stadsregge2016oud-2
copyrightstadsregge