ANBI

bloemen langs regge2

 

Culturele Anbi-status

Stichting Stads-Regge Goor beschikt over een Culturele Anbi-status. Deze status is door de Belastingdienst verstrekt op basis van onze vele culturele activiteiten en biedt u de mogelijkheid eenmalig een schenking te doen met een interessante belastingaftrek. Zowel particulieren als bedrijven komen hiervoor in aanmerking.

Door de ANBI-status hoeft u geen belasting te betalen over uw schenking. Er is namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking volledig ten goede aan dit project. Hoe hoog de belastingaftrek is, en wat u daardoor uiteindelijk zelf betaalt van uw giften, kunt u berekenen via onderstaande link, of hiervoor advies vragen bij uw accountant.

http://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html

 

Missie en doelstelling

Missie:
Stichting Stads-Regge Goor wil eerherstel van de Stads-Regge en vindt dat alle Goorenaren bekend moeten zijn met het historische belang van de Stads-Regge voor Goor, zodat Goorenaren weer met trots spreken over hun stad.

Doelstelling:
1. Het bevorderen van het terugbrengen van de Stads-Regge in Goor.
2. Het interesseren en activeren van actoren die hieraan een bijdrage kunnen leveren.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Actueel beleidsplan, te downloaden
Beleidsplan


ANBI-gegevens

Bedrijfsgegevens Stichting Stads-Regge Goor

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Stads-Regge Goor
RSIN / fiscaal nummer: 8559.95.579
Anbi-status: Culturele ANBI

 

Bestuur
De heer H.J.J. Meijerink, voorzitter
De heer F.A.M. Hermans, penningmeester en secretaris
De heer A.J. van der Horst, bestuurslid
De heer H. de Leeuw, bestuurslid
De heer E. Slaghekke, bestuurslid

 

Contactgegevens Secretaris

De heer F.A.M. Hermans
Olijdamlaan 1
7471 MC Goor (Hof van Twente)


Bankrekeningnr
.
NL 52 RABO 0308 7635 05

 

Verslaglegging, te downloaden

Jaarrekening 2023 (Balans 2023)

Jaarrekening 2023 (Jaarrekening)

Beknopt Jaarverslag 2023 Stichting Stads-Regge Goor (ANBI)


Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: nee


Toelichting vergoeding bestuur
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige vorm van beloning. Omdat het vrijwilligerswerk betreft worden er ook geen vacatiegelden verstrekt. Reëel gemaakte kosten van enige omvang kunnen bij uitzondering en na goedkeuring van het bestuur worden vergoed, mits deze worden toegelicht en verantwoord middels de overlegging van door het bestuur goed te keuren nota’s, bonnetjes en / of andere bescheiden.

Beloningsbeleid medewerkers
De vereniging heeft geen eigen medewerkers in dienst.

stadsregge2016pf-2
copyrightstadsregge